dogtrace


S potěšením jsem přijmul nabídku, šéfredaktorky časopisu Pes přítel člověka, na vytvoření seriálu o výcviku. Vím, že to co je uvedeno autory (opisovači) knih a článků o výcviku psů, povětšinou nemá hlavu ani patu právě proto, že autoři nebyli přímo konfrontováni s realitou, anebo byli, avšak jen okrajově, či s nepodstatným množstvím psů. Krom toho, že psy léta cvičím, měl jsem na stovkách jedinců, možnost porovnat účinnost, výhody či nevýhody, té které metody. Rozdíl je mnohdy jen v nuancích – které i bystrému pozorovateli mohou uniknout. Vím, že se těžko dá celé vědění o výcviku, shrnout do pár článků a pouček – pokusím se však vám, kteří o to budete stát, pomoci s možnými problémy, které vás potkávají, anebo mohou potkat a to od A do Z. Nehněvejte se tedy vy pokročilejší, že zpočátku bude tato písnička pro vás poněkud obehraná. Zamyslíte - li se však, předpokládám, že objevíte i vy něco, co vám doposud unikalo. Časem zde budou odkryty metody, mnohdy ještě nepublikované, byť velmi progresivní, neb není radno je používat psovody, bez hlubokého pochopení základu výcviku, proto doporučuji těm, kteří tento seriál objeví později a budou chtít některou z těchto metod použít, začít číst od začátku a to slovo od slova. Po kliknutí na odkaz se vám zobrazí uvedené číslo časopisu, celý článek a taktéž fotografie a komentáře, ktere se do čísla uz nevešly - jsem limitován prostorem - a videa s provedením cviků. Nezapomeňte po celou dobu vaší práce, že pes je živým tvorem a cítí, strádá, touží stejně jako vy, při vašich každodenních radostech a strastech. Je také na místě napsat, že toto není jediná cesta, cest je spousta. Pokud mne na té mé budete následovat, přeji vám hodně úspěchů s vaším pejskem.

                                                                                                                                                 Luděk Šilhavý

PPČ 1/2008ÚVOD

Díl první
článek, video
zde
PPČ 2/2008


MOTIVACE A ODMĚNA

Díl druhý
článek, foto, video
zde
PPČ 3/2008PŘIVOLÁNÍ

Díl třetí
článek, foto, video
zde
PPČ 4/2008CHŮZE U NOHY

Díl čtvrtý
článek, foto, video
zde
PPČ 5/2008NÁCVIK STOP 1. díl

Díl pátý
článek, foto, video
zde
PPČ 6/2008APORTDíl šestý
článek, foto, video
zde
PPČ 7/2008NÁCVIK OBRANYDíl sedmý
článek, video
zde
PPČ 8/2008


PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK, VYSÍLÁNÍ PSA VPŘED

Díl osmý
článek, foto, video
zde
PPČ 9/2008VYHLEDÁNÍ POMOCNÍKA A VYŠTĚKÁNÍ, 1. díl

Díl devátý
článek, foto, video
zde

PPČ 10/2008


VYHLEDÁNÍ POMOCNÍKA A VYŠTĚKÁNÍ, 2. díl

Díl desátý
článek, foto, video
zde

PPČ 11/2008OPRAVDOVÝ VÍTĚZ JE TEN, KDO UMÍ PROHRÁT

Díl jedenáctý
článek, foto
zde

PPČ 12/2008ÚVOD DO CVIKŮ SEDNI - LEHNI - VSTAŇ - STŮJ

Díl dvanáctý
článek, foto
zde

PPČ 2/2009SEDNIDíl třináctý
článek, foto
zde

PPČ 4/2009SEDNI - II.dílDíl čtrnáctý
článek, foto
zde


PPČ 5/2009NÁCVIK VYHLEDÁNÍ - VYSTAVENÍ - VYŠTĚKÁNÍ

Díl patnáctý
článek, foto
zde

PPČ 7/2009SPECIÁL - VÝCVIKOVÝ TÁBOR


Díl šestnáctý
článek, foto
zde

PPČ 9/2009VÝCVIKOVÁ VESTA S VYPOUŠTĚČEM MÍČKU

Díl sedmnáctý
článek, foto
zde

PPČ 10/2009PAR FORCE
(s lidskou tváří)
ÚVOD


Díl osmnáctý
článek
zde

PPČ 11/2009APORT PAR FORCE
(s lidskou tváří)


Díl devatenáctý
článek
fotografie
zde

PPČ 12/2009


PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
ZLOZVYKŮ PŘI UCHOPENÍ ČINKY


Díl dvacátý
článek
zde

PPČ 2/2010TRÉNINKOVÝ DENÍK


Díl dvacátý první
článek, foto
zde


PPČ 4/2010NÁCVIK STOP 2.díl


Díl dvacátý druhý
článek, foto
zde
  © International dog school K9 :: Design: Lucie Skopalová :: Webmaster: Sarah J Beck