Canisterapeutický týmLuděk Šilhavý

- studoval střední zdravotnickou školu obor všeobecná sestra
- 3 roky praxe u lůžka v psychiatrické léčebně
- praxe v kynologii ZDE
- metodik
- nyní profesionální canisterapeut v odborném učilišti pro
  žáky s více vadami
- canisterapeut, vedoucí týmu
Olga Kočová

- studovala pedagogickou fakultu UK
- ve speciálním školství od roku 1989
- zřizovatelka 1. soukromé školy pro žáky s více vadami
- průkopnice ve vzdělávání žáků s více vadami v ČR,autorka
  prvých koncepcí v tomto oboru
- nyní ředitelka odborného učiliště pro žáky s více vadami
- canisterapeut, pedagog týmu
Jaroslava Mikulecká

- studovala střední zemědělskou školu obor chovatel
- rozhodčí I.třídy ČKS
- mnohonásobná účastnice mistrovství ČR a reprezentantka
  ve sportovní kynologii
- nyní profesionální trenér kynologie
- canisterapeut, vedoucí komise při canisterapeutických
  zkouškách
Eva Poljaková

- studovala lékařskou fakultu UK
- účastnice mistrovství ČR a mezinárodních soutěží ve
  sportovní kynologii
- nyní obvodní lékařka
- canisterapeut, lékař týmu


Karolína Kočová

- studuje gymnázium
- praxe v kynologii ZDE
- pomocný canisterapeut © International dog school K9 :: Design: Lucie Skopalová :: Webmaster: Karolína Kočová