Halit Paša - co je pravda?

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod CMOKY » pon lis 09, 2009 12:39 am

Ať to jsou lidi ze Stromovky, kteří mi o vás psali emaily, až to je Magda Poláková, se kterou jste se potkala u veterináře,...
MILÁ ZLATÁ,NEJSI JIŽ NĚJAKÁ POMATENÁ?
JÁ PANÍ OPRAVDU NEZNÁM OD VETA,TO SORRY A JÁ JÍ O TOBĚ ROZHODNĚ NIC NEPOVÍDALA,JEN JSEM BYLA V ŠOKU,JAK NA TOM SAFÍRKA JE A NA DRUHOU STRANU NADŠENÁ PŘÍSTUPEM PANÍ K NÍ,....EVIDENTNĚ SE TAM MÁ DOBŘE
ALE KDEPAK JSI VZALA,ŽE SE ZNÁME OD VETA?

nebo Pavlína Habrová, se kterou jste se potkala na výcvikovém víkendu v Malém Lapáši na Slovensku.

NO,MILÁ ZLATÁ,TAK ABYCH USPOKOJILA TVOU ZVĚDAVOST A NEMUSELA JSI VYMÝŠLET SCHÍZY!!!:

NA SLOVENSKU JSEM BYLA UCHOVNIT CHRISSE S PAVLÍNKOU,BLBÉ,VIĎ?NO,KDYBY JSI KOUKLA LÉPE NA MŮJ WEB A NEJEN ZJIŠTOVALA HITY,VĚDĚLA BY JSI TO A I TO,JAK JSI PSALA,ŽE MARU BYLA S NÁMA,A TEDY NEZAKOUSLA GIPSY,JAK JSI ZAS ŠÍŘILA NA JINÉM FORU,....JSI OPRAVDU NEMOCNÁ,....
MIMOJINÉ TAKÉ STÁLE ČEKÁM NA ODPOVĚD Z JINÉHO FORA,KDE JSI ŠÍŘILA,JAK JE MARU PROLEZLÁ NEMOCEMA,CO JÍ TEDY JE,ALE TO JEN TAK MIMO MÍSU:-).

NO,K DNEŠNÍ VÝSTAVĚ SE NEMOHU VYJÁDŘIT,JÁ BYLA U JINÉHO KRUHU VYKROUŽITI CACÍÍÍÍBA,ALE NA ROZDÍL OD TEBE NA FENU,KTERÁ BYLA DRUHÁ NA SVĚTOVCE:-))).NO,JO,NO,KAŽDEJ TO MÁME JINAK.

NO,JINAK ANO,JANO MÁM PRÁVNIČKU A JE JUDR.,CO V TOM VIDÍŠ ZA PROBLÉM?
ALE TEDY CINT TVÉHO PRÁVNÍKA JE K POHLEDÁNÍ,NO NAJDU A PŘILOŽÍM,ABY NIKDO NYBYL OCHUZEN:-)!

JINAK BĚŽ SE JIŽ RADĚJI VĚNOVAT PO CELÉM DNU NA VÝSTAVCE PEJSKŮM!!!!
CMOKY
 
Příspěvky: 33
Registrován: ned čer 28, 2009 6:47 pm
Bydliště: PRAHA

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Jana » pon lis 09, 2009 12:44 am

Magdo už zase? Ty si s tím chlastem nedáš pokoj. Já s Pavlínkou mluvila a dost barvitě mi to vylíčila. Co se jí takhle zkusit zeptat?
A taky mám v chovu pejska, co byl druhý na světovce. Blbé což?
A dneska jsem dostali ty tituly, které jsme potřebovali. Ještě blbější. Že?
Jana
 
Příspěvky: 212
Registrován: pon bře 12, 2007 2:32 am

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod CMOKY » pon lis 09, 2009 12:48 am

NAŠLA CMOKY,NAŠLA,TAKŽE PŘIKLÁDÁM,JEN TAK PRO OBRÁZEK,JAK SE SNAŽÍŠ ZASTRAŠOVAT LIDI,KDO MAJÍ NĚJAKÝ NÁZOR:-).

JUDr. Miroslav Mašek
Advokát
Spálená 10, 110 00 Praha 1
tel. : 224 947 084, tel./fax : 224 946 501
e–mail : masek.mirek@volny.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze dne 23.11. 2007Paní
Magda Poláková
Táborská 15
140 00 Praha 4
Zasláno rovněž el. poštou : magda.polakova@email.cz
V ě c : Poslední pokus o smírné řešení věci – výzva poškozené osoby
k bezodkladnému odstranění protiprávního stavu před podáním trestního oznámení a před postupem soudní cestou
==================================================Vážená paní Poláková,

v rámci právního zastoupení pí. Mgr. Jany Čechové jsem se na Vás obrátil přípisem ze dne 15.11. 2007, když se konkrétně jednalo o písemnost následujícího obsahu a znění /včetně její přílohové části – advokátní plné moci/ :

právně zastupuji pí. Mgr. Janu Čechovou, pod adresou Světice 193, 251 01 Říčany u Prahy s tím, že moje klientka mne pověřila řešením porušování jejich autorských, osobnostních a dalších práv.

Jak jsem byl o záležitosti podrobně informován, byly jste s mou klientkou dlouholetými přítelkyněmi s tím, že v období cca. od měsíce dubna 2006 do měsíce května 2007 jste rovněž blíže kooperovaly ve Vašem společném předmětu podnikání, tedy chovu psů. Mezi účastníky došlo následně k neshodám, které vyvrcholily kromě dalšího tím, že jste mezi sebou ukončily vzájemné styky. To by bylo po právní stránce svým způsobem v pořádku, zásadní obtíž ovšem nastala v úterý dne 13.11. 2007, kdy jste dle sdělení mé klientky na veřejně přístupné internetové stránky měla umístit texty a fotografie, které se mé klientky hrubě v mnoha směrech dotýkají, a které poškozují celou řadu jejich práv. Konkrétně se jedná o následující adresu : http://www.halitpasa_new.websnadno.eu. Tvrzení zde uvedená jsou uvozena jako skutečnosti, které by se na oficiálních www stránkách mé klientky neměly objevit.
Předně, pokud by jste snad měla v úmyslu pokoušet se vyvinit ze zásadní protiprávní činnosti, kterou Vám moje klientka mým prostřednictvím tímto vytýká, a to tvrzením, že uvedené www stránky nejsou Vaším dílem, pak vězte, že zejména fotografie zde umístěné a IP adresa Vašeho PC nepochybně hovoří o opaku. Pokud by moje klientka nebyla pevně přesvědčena o tom, že celá záležitost je výsledkem Vašeho jednání, nebyl bych pověřen vstoupit s Vámi do kontaktu.

Moje klientka vůči Vám činí následující výtky :

• Předně jste svou činností porušila osobnostní práva mé klientky, když jste na uvedených www stránkách zanesla její fotografie a fotografie jejího obydlí /nad to s nepřiléhavým a zavádějícím komentářem/, které nebyly pořízeny se souhlasem mé klientky, tím méně že by Vám byl kdy udělen souhlas tyto fotografie veřejně prezentovat. Moje klientka měla možnost si ověřit, že zde vyobrazené fotografie pocházejí skutečně z Vašeho digitálního fotoaparátu.

• Tvrzení Vámi na vytýkaných www stránkách uvedená hrubě neodpovídají skutečnosti a mou klientku intenzivně poškozují jak z čistě občanského hlediska, tak rovněž jako zavedeného předního českého chovatele psů a podnikatele v této oblasti dlouhodobě aktivně činného. To je o to závažnější, že uvedené www stránky navštívilo za jediný den cca. 170 lidí.

• Celkové ztvárnění nyní vytvořených www stránek zcela zjevně kopíruje design oficiálních www stránek mé klientky, čímž jednak porušujete její autorská práva k těmto stránkám a dále zcela záměrně vyvoláváte možnost záměny mezi oběma www stránkami.

Svým shora uvedeným nerozvážným jednáním, které dalece překročuje pouhý nepřátelský akt mezi dvěma občany, mezi kterými vznikly vzájemné neshody, porušujete předně příslušná ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění upravující problematiku nekalosoutěžního jednání /zejména ust. § 41 a násl. cit. zák./, když mezi účastníky existuje přímý konkurenční vztah a tito jsou v postavení soutěžitelů. Dále porušujete příslušná ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, který zajišťuje ochranu osobnostních práv mé klientky /zejména ust. § 11 a násl. cit. zák./. Dále je Vaše jednání v příkrém rozporu s autorským právem, resp. s platnou právní úpravou ochrany duševního vlastnictví. A konečně, a to je zcela zásadní fakt, je vysoce pravděpodobné, a moje klientka je o této skutečnosti přesvědčena, že došlo rovněž k překročení hranic trestního práva, když je možno uvažovat o naplnění skutkových podstat takových trestných činů, jako je Nekalá soutěž /ust. § 149 trestního zákona/, Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi /ust. § 152 tr. zák./, Pomluva /ust. § 206 tr. zák./, Poškozování cizích práv /ust. § 209 tr. zák./, Podvod /ust. § 250 tr. zák./ apod. S tím vším přirozeně souvisí vznik škod, které mohou v konečné výši dosáhnout značně vysokých částek a které je moje klientka připravena žádat k reparaci.

Moje klientka se rozhodla, a to i s ohledem na skutečnost bývalého přátelského vztahu mezi účastníky, poskytnout Vám možnost nápravy současného závadového stavu bez toho, že by se již nyní obracela na příslušné státní orgány. Pokud budou vytýkané www stránky v termínu nejpozději do 22.11. 2007 zcela odstraněny a mé klientce se z Vaší strany dostane omluvy v takové podobě a formě, kterou bude moci veřejně prezentovat a takto očistit své dobré občanské a obchodní jméno, je ochotna uvažovat o tom, že záležitost až na další bude považovat za uzavřenou, přirozeně s výhradou práva žádat již vzniklé škody k reparaci. Pokud však v uvedeném termínu nebude zjednána náprava, moje klientka bude již bez dalšího postupovat cestou práva, a to jak po občanskoprávní a obchodněprávní linii, tak rovněž příslušným podnětem k orgánům činným v trestním řízení, který je co do svých důsledků v zásadě krokem nevratným. Zvažte proto důkladně, jaký další postup ve věci zvolíte.

Očekávám Vaší zprávu o odstranění uvedených www stránek a o učiněné omluvě vůči mé klientce, a to ve shora uvedeném termínu.

Tolik k záležitosti.

Tolik pro připomenutí k obsahu mého cit. přípisu na Vás ze dne 15.11. 2007, když jsem žel nucen konstatovat, že jste mne ve stanoveném termínu do 22.11. 2007 ani přes výslovně učiněnou výzvu nekontaktovala, důsledky svého protiprávního jednání jste neodstranila, a dokonce nadále na dotčených www stránkách dochází k dalším hrubým atakům na dobré občanské i profesní jméno mé klientky. To vše za aktivního přispění další osoby, která byla mou klientkou již taktéž ztotožněna a vůči které bude v případě, že se stav věci obratem nezmění, postupováno rovněž s veškerou platným právním řádem umožněnou razancí.

Za současného stavu celé záležitosti Mgr. Čechová začíná činit první konkrétní právní kroky směrem k Vaší osobě, když jedním z nich je uveřejnění cit. písemnosti ze dne 15.11. 2007 a dále rovněž tohoto přípisu na oficiálních www stránkách mojí klientky tak, aby se každému, kdo o to bude mít zájem, touto cestou dostalo odpovídajícího vysvětlení, jak se věci skutečně mají. S ohledem na Vaše minulé přátelství se pak moje klientka rozhodla, že Vám před učiněním kroků toho nezávažnějšího právního rázu, tedy před podáním trestního oznámení a před zjednáním si soudní ochrany, poskytne ještě náhradní dodatečnou lhůtu k dobrovolnému ukončení nezákonného jednání, k odstranění veškerých jeho důsledků a k učinění tímto znovu žádané omluvy. Tuto lhůtu znamenám do 28.11. 2007 včetně, když pokud by snad i tento termín měl uplynout marně, bude možnost smírného řešení věci až na další s konečnou platností vyloučena. Je tedy skutečně výhradně na Vás, jak se k dané záležitosti postavíte.

Znovu očekávám Vaší zprávu o tom, že věci byly uvedeny do naprostého pořádku.Znamenám.


JUDr. Miroslav Mašek
Zde v zast. pí. Mgr. Jany Čechové
CMOKY
 
Příspěvky: 33
Registrován: ned čer 28, 2009 6:47 pm
Bydliště: PRAHA

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod CMOKY » pon lis 09, 2009 12:53 am

Jana píše:Magdo už zase? Ty si s tím chlastem nedáš pokoj. Já s Pavlínkou mluvila a dost barvitě mi to vylíčila. Co se jí takhle zkusit zeptat?
A taky mám v chovu pejska, co byl druhý na světovce. Blbé což?
A dneska jsem dostali ty tituly, které jsme potřebovali. Ještě blbější. Že?


TY JSI S TÍM CHALSTEM FAKT POSEDLÁ,MOŽNÁ ČAS NA TO PŘESTAT PÍT,NE???
ALE TAK TO BYLA JEN RADA:-).
CO JAKO,ŽE JSI S PAVLÍNKOU MLUVILA,JÁ TAKY,DNES DVAKRÁT,VČERA,PŘEVČÍREM,NO A CO???
MILÁ ZLATÁ O VÝSTAVNÍCH ÚSPĚŠÍCH SE ZDE BAVIT NEBUDEM,TO JEDNAK U DOBRMANA NENÍ ZROVNA TED DŮLEŽITÉ A HLAVNĚ V DOBĚ,KDY JÍ MĚLA DOBRMANA,TOBĚ BĚHALO PO DVORKU SPOUSTA CHRTÍKŮ A OVČÁKŮ,.....
A PŘEDNĚ JANI,JÁ JIŽ MÁM ODCHOVY PO SVÝCH ODCHOVECH,... A MŮJ EVROPSKÝ ODCHOV VÍTĚZ JE JIŽ Z EVROPSKÉ BLAVY,...TO NEMÁ CENU,V TOM JSME JINDE.JÁ TŘEBA DNESKA DOSTALA TITUL NAROZDÍL OD TEBE,KTEREJ JE NÁM K NIČEMU,CACÍÍÍÍB Z ČECH,TY UŽ MÁME,....
MIMO TÉMA O TOM SE S TEBOIU NEHODLÁM ZDE DOHADOVAT!
CMOKY
 
Příspěvky: 33
Registrován: ned čer 28, 2009 6:47 pm
Bydliště: PRAHA

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod CMOKY » pon lis 09, 2009 12:55 am

Jana píše:Magdo už zase? Ty si s tím chlastem nedáš pokoj. Já s Pavlínkou mluvila a dost barvitě mi to vylíčila. Co se jí takhle zkusit zeptat?
A taky mám v chovu pejska, co byl druhý na světovce. Blbé což?
A dneska jsem dostali ty tituly, které jsme potřebovali. Ještě blbější. Že?

JEŠTĚ BY MNE ZAJÍMALO,KDYŽ TI TO PAVLUŠKA TAK PĚKNĚ VYLÍČILA,KDE TVÁ MALIČKOST VZALA,ŽE PANÍ ZNÁM OD VETA???????????????????????????????
NEKÁLÍŠ SI ZAS NÁHODOU DO TVÝ TVOJÍ PAPULKY?
CMOKY
 
Příspěvky: 33
Registrován: ned čer 28, 2009 6:47 pm
Bydliště: PRAHA

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Tchor » pon lis 09, 2009 6:04 am

Ludek píše:
Tchor píše:Zase je na netu stvanice proti konkretnimu cloveku kdy si prisazujou vsichni, aniz by mely jakykoli solidni informace. Ach jo s Janou v mnoha vecech nesouhlasim, ale jedno ji uprit nemuzu snazise ze vsech svejch sil a moznosti. Ze ma vizi dobrmana jinou nez jini lide (vcetne mne a Rozarky) - no, ma na to plne pravo.


Ale Láďo,tady to podfórum vzniklo právě proto,že lidé nemají informace.A pokud z kenelu HP nějaké přijdou,jsou to jak je vidno často lži a polopravdy.Ano,každý máme právo na názor a můžeme se lišit v představách. Ale i svoboda a demokracie má své mantinely. No a ty slečna Čechová nejen nerespektuje,ona je ve svém duševním rozpoložení ani nevnímá. To co se děje na tom pokáleném dvorku ve Světicích,je systematické degradování dobrmana na nevyrovnaného nemocného pokojového pinče.A díky tomu množství vyprodukovaných štěňat,je to počínání pro plemeno likvidační, Ti lidé co sem píší to prostě už nechtějí dále svým mlčením akceptovat. Nehledě na utrpení těch zavřených psů. Chápu,že cítíš povinnost se zastat kamarádky,ale existuje vyšší princip mravní,který by ti měl,pokud ti záleží na budoucnosti tohoto plemene ,pomoci přehodnotit priority a nějakým způsobem jí prostě v jejím konání zastavit. Vím že to není jednoduché - viz Rozárčina soukromá korespondence. Píšeš o tom ,že v rámci svých možností dělá JČ maximum,ale to je právě ten průser,že ona prostě nemá podmínky k držení takového množství zvířat. A o chovatelské odpovědnosti ,která je alfou každého chovatelského programu,tu v souvislosti s mgr.Janou Čechovou nemůže býti ani zmínky.


Ludku a ty jsi vazne presvedcenej ze forum tohohle typu ma v sobe nejaky validni informace? Ze to neni "jen", v lepsim pripade, spontalni kampan proti Jane. Do objektivnosti a nestranosti ma naprosta vetsina zdejsich prizpevku hodne daleko.
Tchor
 
Příspěvky: 5
Registrován: stř lis 21, 2007 1:18 pm

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Ludek » pon lis 09, 2009 7:54 am

Tchor píše:
Ludek píše:
Tchor píše:Zase je na netu stvanice proti konkretnimu cloveku kdy si prisazujou vsichni, aniz by mely jakykoli solidni informace. Ach jo s Janou v mnoha vecech nesouhlasim, ale jedno ji uprit nemuzu snazise ze vsech svejch sil a moznosti. Ze ma vizi dobrmana jinou nez jini lide (vcetne mne a Rozarky) - no, ma na to plne pravo.


Ale Láďo,tady to podfórum vzniklo právě proto,že lidé nemají informace.A pokud z kenelu HP nějaké přijdou,jsou to jak je vidno často lži a polopravdy.Ano,každý máme právo na názor a můžeme se lišit v představách. Ale i svoboda a demokracie má své mantinely. No a ty slečna Čechová nejen nerespektuje,ona je ve svém duševním rozpoložení ani nevnímá. To co se děje na tom pokáleném dvorku ve Světicích,je systematické degradování dobrmana na nevyrovnaného nemocného pokojového pinče.A díky tomu množství vyprodukovaných štěňat,je to počínání pro plemeno likvidační, Ti lidé co sem píší to prostě už nechtějí dále svým mlčením akceptovat. Nehledě na utrpení těch zavřených psů. Chápu,že cítíš povinnost se zastat kamarádky,ale existuje vyšší princip mravní,který by ti měl,pokud ti záleží na budoucnosti tohoto plemene ,pomoci přehodnotit priority a nějakým způsobem jí prostě v jejím konání zastavit. Vím že to není jednoduché - viz Rozárčina soukromá korespondence. Píšeš o tom ,že v rámci svých možností dělá JČ maximum,ale to je právě ten průser,že ona prostě nemá podmínky k držení takového množství zvířat. A o chovatelské odpovědnosti ,která je alfou každého chovatelského programu,tu v souvislosti s mgr.Janou Čechovou nemůže býti ani zmínky.


Ludku a ty jsi vazne presvedcenej ze forum tohohle typu ma v sobe nejaky validni informace? Ze to neni "jen", v lepsim pripade, spontalni kampan proti Jane. Do objektivnosti a nestranosti ma naprosta vetsina zdejsich prizpevku hodne daleko.


Láďo,toto je fórum,kde se ví kdo je kdo. A lidé zde píší svůj názor,za kterým si stojí. Je to zrna hrubšího,pravda,ale na hrubý pytel hrubá záplata. Nechť se ví kdo je kdo. A je jedno na jaké straně.Zatím nemám důvod to utnout - míním jako site administrator.
Chápu,že se zastáváte kamarádky.I já se JČ tehdy na členské schůzi zastal,byť o mě hovořila již delší dobu nepěkně,takže ji nakonec z DKČR nevyhodili,jen z její funkce v předsednictvu.Už jsem to někde psal - bránil jsem tehdy ne JČ,ale demokracii,která je přeci velmi křehká. Tam to byl hon na čarodejnice.
Tady se ale probírají lži,které magistra Jana Čechová trousí a hlavně také kvalita jejího chovu a taktéž podmínky,ve kterých drží svá zvířata. Stejně tak jak si ona myslí že může všechno a mantinely pro ní neexistují,zde přítomný vox populi míní opak. Můžeme jen doufat,že třeba poukázání na neutěšenou situaci v podmínkách a odchovech kenelu Halit Paša,pomůže nějak zlepšit chovatelský řád k lepšímu.
Uživatelský avatar
Ludek
Site Admin
 
Příspěvky: 968
Registrován: stř led 17, 2007 8:41 pm

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Sali BNT » pon lis 09, 2009 7:55 am

Lidi to je ale zběsilá haluz tady..... viz můj příspěvěk na tématu u Rhapsody, chtěla bych to jinak a úplně jinak, a ještě jinak, mám vzory, na které můžu ukázat, mám data i argumenty, ale na tohle tady se dívat nebudu, tohle je útok na člověka osobně, nikoli na model chovu, a k ničemu nepovede, jen k větší zarputilosti a větší agresi, a vše se jen zhorší a ještě jednou zhorší, pokud to ještě vůbec jde.

Nejsem oprávněná vnucovat bližnímu svému mou představu jeho blaha, ale udělám výjim,ku a napíšu veřejně svou radu nevyžádanou, čili nezávaznou k následování:
Jano, změň styl přístupu k plemeni, omez počet chovných fen na tolik, co dokážeš dle jejich stavu a věku plně zaměstnant tak, jak má být dobrman zaměstnaný, mozek, hlavně mozek, bezduché pádění sem a tam nestačí.....selektuj zvířata na inteligenci, na výkon, na samostatné řešení nově vznikajících situací, chovej jen na tom, co samo od sebe aportuje, čuchá a kouše, chovej jeden dva vrhy do roka, vybírej majitele nárokově vzhledem k možnostem, které pro psy mají, ať ti nekončí následně nevycválaný zvířata u Rudy, kterej jim ani nemůže pomoct, neb mu ti majitelé ani nedají možnost,
udělej znova z dobrmana výběrové zvíře jen pro vyvolené a z jména Halit Paša nšco, před čím lidi pokývou hlavou jojo, tam jim to maká a i to je krásný....
a hlavně kašli na lidi, co po tobě jdou, ti ti nepomůžou, ti chtěj jen kamenovat vděčný objekt, věnuj se psům, pro ně tady jsi a jen s nimi to dokážeš, jen pro ně, a pro budoucnost plemene, podívej se na svět těmahle očima a změň svou vizi, která vede jen do toho trychtýře s výstupy, o kterých teď mluvím...
je to běh na delší trať, ale zvládneš to, máš na to!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sali BNT
 
Příspěvky: 132
Registrován: ned říj 26, 2008 9:19 am
Bydliště: Svinařov u Kladna

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Jana » pon lis 09, 2009 9:04 am

Rozárko, díky. Ale už jsme se o tom namluvily dost a dost. Já mám svoji představu a pro to udělám všechno.
Podívej se, kolik lidí tady diskutuje, Lucie, která se vydává za pana Šilhavého, jistá paní s mnoha tituly z Českých Budějovic, věčně v lihu naložená Magda Poláková, paní Knížková a sem tam nějakých chudák, který vůbec neví o co jde.
To je ten vox populi?????
Stejně jako jsou u jiných plemen linie pracovní a exteriérové, nevidím nic špatného na tom,že je tak i u dobrmanů. A bylo to tak vždycky.
Jen s tím rozdílem, že mě ti exteriéráci při dobrým vedení i pracují.
Ano, teď se zase zvedne vlna přiblých odpovědí, ale asi by to chtělo statistiku jiných chovatelských stanice¨u nás v republice, jejich výstavní i pracovní úspěchy a hned bude jasné, jak to opravdu je.
Každá sranda jednou skončí a doposud mě bavilo ze zdejších přispívajících dělat ještě větší blbce, než doopravdy jsou. Někteří se na to i nachytali a mám dojem, že si o nich celá republika myslí svoje. Viz ony emaily, které v posledních dnech dostávám od nejrůznějších lidí. Všem tímto děkuji za jejich podporu. Aspoň vím, že na světě není jen ta zášť a zloba, která čiší ze všech zde přítomných.
Ovšem příspěvky některých zúčastněných už s konstruktivní diskuzí nemají nic společného a to je úroveň, pod kterou já klesnout na rozdíl od ostatních, nehodlám.
Takže se tu pěkně bavte, byť na můj účet. Chudák je ten, co se nedokáže zasmát i sám sobě.
Jana
 
Příspěvky: 212
Registrován: pon bře 12, 2007 2:32 am

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Ludek » pon lis 09, 2009 9:16 am

Slečno magistro,nikdo se za mne nevydává.Tu vaši invektivu ve vedlejším fóru jsem vymazal. Doporučuji vám dát si pozor na to,co a hlavně komu píšete :wink:
Uživatelský avatar
Ludek
Site Admin
 
Příspěvky: 968
Registrován: stř led 17, 2007 8:41 pm

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Katka » pon lis 09, 2009 9:36 am

Ludek píše:Bylo to v reakci na můj dotaz,zda Alessandra Halit Paša jež jen tak jdoucí v klidu po ulici padla a okamžitě zemřela,měla taktéž selhání ledvin,potažmo jater.Ahoj Luďku,

nevím, ale nějak mi uniká, kde se psalo v souvislosti se Sisi o selhání ledvin a jater?? Můžes mi sem hodit ten příspěvek. Vzhledem k mé dvouleté patálii se Sisi, Amee a mamkou se mě téma Sisi dotýká a tak bych to ráda uvedla na pravou míru.

Díky K
Uživatelský avatar
Katka
 
Příspěvky: 29
Registrován: stř bře 21, 2007 6:32 pm

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Ludek » pon lis 09, 2009 9:39 am

Promiň Katko,byl to sarkasmus směřující k poukázání na to,že i jednoznačná úmrtí na selhání srdce jsou nazývána akutními selháními ledvin,jater,autonehodami,uštknutí hadem etc.
Pokud se tě to osobně dotklo,omlouvám se.
Uživatelský avatar
Ludek
Site Admin
 
Příspěvky: 968
Registrován: stř led 17, 2007 8:41 pm

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Katka » pon lis 09, 2009 9:45 am

Ludek píše:Promiň Katko,byl to sarkasmus směřující k poukázání na to,že i jednoznačná úmrtí na selhání srdce jsou nazývána akutními selháními ledvin,jater,autonehodami,uštknutí hadem etc.
Pokud se tě to osobně dotklo,omlouvám se.


OK, díky. Mám teď hodně blbý období a tak se mě osobně dotýká vše co se týká Sisi, Amee i mamky. Vzhledem k tomu, že neúspěšný boj s mamčinou rakovinou a boj s leishmaniozou Amee mě hodně vyčerpává, tak jakékoli rýpnutí do Sisi mě zvedá ze židle.
Uživatelský avatar
Katka
 
Příspěvky: 29
Registrován: stř bře 21, 2007 6:32 pm

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Ludek » pon lis 09, 2009 9:47 am

To je mi líto.Boj s leishmaniozou je nerovný.Máme takovou fenu doma ....
Uživatelský avatar
Ludek
Site Admin
 
Příspěvky: 968
Registrován: stř led 17, 2007 8:41 pm

Re: Halit Paša - co je pravda?

Příspěvekod Sali BNT » pon lis 09, 2009 9:53 am

katko, to je mi strašně líto...kdybych ti mohla nějak pomoct, máš můj telefon.
Sali BNT
 
Příspěvky: 132
Registrován: ned říj 26, 2008 9:19 am
Bydliště: Svinařov u Kladna

PředchozíDalší

Zpět na Drbárna aneb na co není téma

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron